kom. +48 500 171 494, +48 508 279 848
tel. 33 444 63 43, fax 33 444 62 43
e-mail: biuro@iberoitalia.pl

Zespół Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych języka hiszpańskiego i włoskiego


Nasz zespół


mgr Jagoda Hojnacka-Kordiak


Tłumacz przysięgły języka włoskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/627/07, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych PT TEPIS.

Tłumaczeniami zajmuję się od 2005 roku, a moją specjalizacją są głównie tłumaczenia z zakresu prawa i ekonomii oraz tłumaczenia techniczne dotyczące między innymi przemysłu samochodowego i odnawialnych źródeł energii. Posiadam również duże doświadczenie w tłumaczeniach negocjacji handlowych oraz konferencyjnych.

mgr Rafał Kordiak


Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/1558/06, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych PT TEPIS.

Translacją zajmuję się zawodowo od 2003 roku, specjalizuję się w przekładzie z zakresu prawa i ekonomii jak również szeroko rozumianej korespondencji handlowej oraz w tłumaczeniach technicznych dotyczących przemysłu kolejowego, budownictwa oraz górnictwa.

dr Alicja Paleta


Tłumacz przysięgły języka włoskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/644/07, od 2008 roku wykładowca na kierunku Filologia Włoska Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2010 uzyskała tytuł doktora literaturoznawstwa. Na uczelni prowadzi między innymi zajęcia z przekładu prawniczego i ekonomicznego.

Tłumaczeniami zajmuję się od 2004 roku, a moją specjalizacją są głównie tłumaczenia z zakresu prawa, ekonomii i medycyny. Posiadam również duże doświadczenie w tłumaczeniach ustnych i konferencyjnych z wielu dziedzin.

mgr Mirosław Senejko


Absolwent filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Śląskiego, tłumacz, redaktor i korektor tekstów. Autor licznych artykułów, podręcznika do nauki języka hiszpańskiego oraz publikacji beletrystycznych (powieść, dramat, zbiór esejów, tomik poetycki). Specjalista z zakresu składni oraz interpunkcji języka polskiego i hiszpańskiego. Purysta językowy.

Przekładem zajmuję się od 2004 roku. Specjalizuję się w tłumaczeniach tekstów literackich, ścieżek audiowizualnych, materiałów prasowych oraz publikacji popularnonaukowych z zakresu medycyny i nauk humanistycznych. Wykonuję również niektóre tłumaczenia techniczne oraz konferencyjne.